فیزیو تراپی سالمندان

فیزیو تراپی سالمندان : سالمندان با بالا رفتن سن و کاهش فعالیت دچار ناتوانی و ضعف بدن می‌شوند ضروری می‌باشد تحت پیشنهاد فیزیوتراپیست حرکات تمرینی مناسبی را انجام بدهند تا از بروز مشکلات همچون شکستگی‌های مفاصل, ازکارافتادگی پیشگیری شود. فیزیوتراپی در منزل مریض برخی از بیماران آسیب دیده که به فیزیوتراپی نیاز دارند و به … ادامه خواندن فیزیو تراپی سالمندان