مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل

مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل :پزشکان متخصص معتقدند که اقدامات درست برای مراقبت از مریض سکته مغزی در منزل تاثیرگذارتر از درمان و عمل‌های جراحی می‌باشد. اگر یکی از نزدیکانتان دوران نقاهت پس از سکته مغزی را می گذراند ، حتما میدانید که مراقبت ونحوه برخورد با بیماران سکته مغزی از همان روزهای … ادامه خواندن مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل