نوشته‌ها

افراد سالمند با چه رفتارهایی ناراحت و افسرده می‌شوند : چطور می‌بایست با آن‌ها رفتار کنیم تا رنجیده خاطر نشوند و احساس ناراحتی آن‌ها را فرا نگیرد فرزندان بزرگ می شوند و بزرگ ها پیر.

این قانون زندگی می‌باشد و مدام تکرار می شود؛ بنابراین اگر بزرگ تر ها از همین امروز راهکار های رفتار با سالمندان خانواده را فرا بگیرند و با احترام بیشتری با آن ها رفتار کنند، فرزندان شان هم در آینده همین رفتار ها را با آن ها خواهند داشت. در این بین نوجوانان و جوانان هم می‌بایست اصول رفتار با سالمندان را بیاموزند تا باعث ناراحتی آن ها نشوند.

خاک‌ مناسب برای گلدان‌ ها

با گذشته سالمندان شوخی نکنید عموم سالمندان به موازات پیر شدن، با توجه به تغییرات روانی و جسمی که نتیجه گذر سال های رفته می‌باشد، خلقیات خاصی پیدا می کنند که با احوال دوران میانسالی و جوانی شان متفاوت می‌باشد.

طبیعت تکاملی آدمی همین می‌باشد. امکان دارد فردی که روزگاری بی باکانه عمل می کرده می‌باشد، امروز در کنج عافیت و محافظه کاری نشسته باشد. گذشته سالمندان را تا خودشان روایت نکرده اند، به طنز و کنایه به رخشان نکشیم چرا که گاهی باعث ناراحتی شان می شود.

به هیچ وجه احساس ترحم تان را نشان ندهید یک ضرب المثل معروف می گوید: «سالمندان آنچه را ما در آیینه می بینیم، در خشت خام می بینند.» از این رو معمولا، کمتر سخن می گویند و بیش سر به گریبان فرو می برند.

افراد سالمند

در این شرایط ما هنگامی سکوت آن‌ها را می بینیم، دلمان می لرزد و ترحم می کنیم. حواس مان باشد پا به سن گذاشته ها، هوش اجتماعی و احتمالا هوش هیجانی بیشتری در مقایسه با ما دارند و تمایز میان احترام و ترحم را بیشتر می فهمند. حتما دقت نمایید که در رفتارتان نشانه هایی از ترحم دیده نشود وگرنه مطمئن باشید که دل آن ها را شکسته اید.

وابسته شان نکنید بزرگ ترین خدمتی که می توانیم به سالمندان کنیم، این می‌باشد که تا جایی که می شود، آن ها را وابسته نکنیم به تعبیری، استقلال شان را نگیریم و آن ها را برای ساده ترین تصمیم گیری‌ها وابسته به خود نکنیم. اینکه هر کاری که یار دارند انجام دهند می‌بایست با هماهنگی یا حضور ما باشد، مصداق گرفتن استقلال والدین است که نبایستی اتفاق بیفتد.

خاک‌ مناسب برای گلدان‌ ها

به طور کلی دریغ نمودن حق تصمیم گیری، انتخاب شیوه زندگی، آزادی بیان نظرات و… برای پایان انسان ها از جمله سالمندان آزار دهنده می‌باشد. می‌بایست از تحمیل نظرات به سالمند جلوگیری نمود. با فک و فامیل هماهنگ باشید هنگام بیماری والدین سالمند یا پدربزرگ و مادربزرگ با دیگر خواهران و برادران هماهنگ باشیم.

یکی از نزدیکان امکان دارد چنان دل بسوزاند که امور شخصی سالمند را که خود وی از عهده انجامش بر می آید، برعهده گیرد. رسیدگی های بدون ضرورت گاهی نتایج معکوس به بار می آورد و اعتماد به نفس آن ها را کاهش می دهد.

نگذارید احساس کنند مورد بی توجهی قرار گرفتند از شایع ترین شیوه های بد رفتاری با سالمندان که باعث ناراحتی شان می شود، غفلت و بی توجهی به آن هاست. نتایج چنین رفتاری زمینه بروز اتفاقاتی مثل تغذیه نامناسب، افسردگی، وسواس، تنها ماندن سالمند در خانه و… را فراهم می آورد.

توهین کلامی ممنوع

بنابراین نبایستی شرایطی درست کردن شود که سالمند احساس بکند مورد بی توجهی قرار گرفته می‌باشد. توهین کلامی ممنوع توهین های کلامی همچون فریاد زدن یا تهدید نمودن، بر احساسات و عزت نفس سالمند اثر مخربی می گذارد.

همچنین یادآوری فراموشی ها، ناتوانی ها و اشتباهات آن ها از جمله رفتار های رایج با سالمندان می‌باشد که آن ها را منزوی می کند و مانع از مشارکت در کار ها و بیان نظرات شان می شود.

مراقب بد رفتاری های مالی باشید بهره برداری از منابع مالی و وسایل شخصی سالمند برای استفاده خود و هم توجه نکردن اعضای خانواده به نیاز های مالی سالمند و رفع نیاز های روزانه، نمونه هایی از بدرفتاری مالی با سالمند هستند. به طور طبیعی بعضی در دوران پیری از لحاظ مالی در تنگنا قرار می گیرند و بد رفتاری مالی با آن ها، غم و اندوه شان را فراوان می کند.

خدمات پرستار در منزل همراه شما

————————————————

مطالب مرتبط:

خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان – خدمات پزشکی در منزل مرکز خدمات پرستاری همراه شما

چطور از سالمندان در منزل نگهداری کنیم؟

پرستاری از سالمند