نوشته‌ها

مزایای استفاده از پرستاری کودک : یادگیری کودک از بدو تولد شروع می‌شود. تمامی تعاملات کودک با والدین، اطرافیان و مراقب خود به تجربه‌های کودک می افزاید و مغز را که با سرعت در سالهای ابتدا زندگی در حالا رشد می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. تعاملات دروان کودکی بر چهارچوب رفتاری و فکری کودک موثر بوده و روند موفقیت آنان را در بزرگسالی تحت تاثیر قرا میدهند.

اگرچه به پیشنهاد میرسد نوزادان فقط به خواب کافی و شیر خوردن و تعویض پوشک نیاز دارند، ولی می‌بایست بدانیم که آنان در هر لحظه در حالا یادگیری هستند. این یادگیری از راه دیدن حالت گونه و شنیدن صدای صحبت مراقبین کودک اتفاق می افتد و کودک هم به آنان جواب می‌دهد.بعد از والدین، آموزگار و مربیان کودک مهم ترین نقش را تربیت، استعدادیابی و موفقیت کودک به عهده دارند.

 

مزایای استفاده از پرستاری کودک

مزایای استفاده از پرستاری کودک

بنابراین استفاده از مراقبین متخصص در زمینه تربیت و مراقبت از کودک می‌تواند تاثیر به سزایی بر رشد شناختی کودک داشته باشد.

داشتن اوقات فراغت از دیگر فواید استفاده از این خدمات

برخی موارد والدین پایان زمان به نگهداری از کودک خود میپردازند ولی امکان دارد برای مسافرت کاری و یا رفع خستگی نیاز به یاری فردی قابل اعتماد و آشنا به نیازهای کودک داشته باشند. در این مواقع یاری ساعتی و یا چند روزه موقت هم می‌تواند به رفع خستگی مادر و یا رسیدگی به امور معوقه والدین یاری بکند.

از فواید مراقبت با کیفیت بالا و مقرون به صرفه تاثیر اقتصادی آن می‌باشد. یاری گرفتن از خدمات مراقبتی – پرستاری کودک متخصص این امکان را به والدین میدهد که در اجتماع حضور فعال داشته باشند و شغل خود را حفظ کنند، به این ترتیب امنیت شغلی والدین را تضمین می‌کند.

 

مزایای استفاده از پرستاری کودک

مزایای استفاده از پرستاری کودک

از دیگر فواید استفاده از خدمات مراقبتی – پرستاری کودک تاثیر اجتماعی آن است. تحقیقات نشان می‌دهد دسترسی به این خدمات برای چندین دهه سرمایه اجتماعی را از راه کاهش قیمت‌های درمانی، کاهش میزان جرم در جامعه، کاهش اختلالات روانی در دوران بزرگسالی ذخیره می‌کند.حضور مراقب یا پرستار در منزل کودک همراه با والدین یک تیم مراقبتی را تشکیل می‌دهد. هنگامی مراقب یا پرستار کودک درخانه حضور دارد والدین به ویژگی‌های شخصیتی او پی میبرند و برای تربیت کودک می‌توانند با هم همکاری داشته باشند.

 

مطالب مرتبط:

خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان – خدمات پزشکی در منزل مرکز خدمات پرستاری همراه شما