نوشته‌ها

تفاوت های پرستاری کودکان با پرستاری سالمندان : در هر دو پرستاری کودکان و پرستاری سالمندان احساسات نقش اساسی دارند اما تفاوت های عمده ای هم وجود دارد .

پرستاری کودک همراه با شوق و ذوق میباشد و معمولا پرستار کودک از پرستاری کودک لذت می برد ولی در پرستاری سالمندان قضیه متفاوت میباشد و پرستاران سالمند میبایست با غر زدن های سالمند ، درد و رنج های سالمند و بقیه نکته ها منفی سالمند کنار بیایند . این نکته که سالمندان یک عمر از فرزندان خود مراقبت کرده اند و در این سن پیری فرزندانشان میبایست از آن ها پرستاری کنند برای سالمندان خیلی سخت میباشد .

تفاوت های پرستاری کودکان با پرستاری سالمندان در چه مواردی بیشتر است؟

-مدیریت و اجرا :

پرستاری کودک از زمانیکه کودک شما از بیمارستان خارج میشود آغاز میشود و معمولا تا رفتن به دانشگاه ها ادامه پیدا میکند و همیشه فرزند شما در کنار شما زندگی میکند در صورتی که پرستاری سالمند شرایط متفاوتی دارد .

سالمند در بیش اوقات دور از منزل شما زندگی میکند و بسته به شرایط جسمانی و روانی که دارد نیازمند یک پرستار دیگری به جز فرزندان میباشد . سالمندان بیش علاقمند هستند که در خانه ی خود زندگی کنند در صورتی که امکان دارد خانه ی سالمند به هیچ وجه متناسب زندگی خویش نباشد و سالمند میبایست تغییر جا دهد .

-قدرت تفکر : (تفاوت های پرستاری کودکان با پرستاری سالمندان)

مشاجره با فرزندان زیاد متفاوت با مشاجره با سالمندان میباشد و اینکار را برای پرستار سالمند زیاد سخت میکند . با بالا رفتن سن در سالمندان آن ها معمولا یکدنده تر میشوند و حرف و سخنان پرستار سالمند را گوش نمی بدهند در صورتی که پرستاران کودک این دردسر را ندارند . برترین راه برای پرستاران سالمند در این شرایط یاری گرفتن از افراد خبره در این زمینه میباشد .

-گذشت وقت :

پرستاران کودکان معمولا قادر هستند روند رشد کودک را قبل بینی کنند در صورتی که اینکار برای پرستاران سالمند زیاد دشوارتر میباشد زیرا سالمندان شرایط جسمانیشان در حالا تغییر میباشد . با گذشت وقت پرستار کودک شاهد پیشرفت کودک می باشند که این امیدوار کننده میباشد اما پرستاران سالمند همیشه در حالا مشاهده نزول و بدتر شدن سالمند هستند .

تفاوت های پرستاری کودکان با پرستاری سالمندان
-امور مالی :

قیمت ی نگهداری و پرستاری سالمند بالاتر از قیمت ی نگهداری و پرستاری کودکان میباشد و این امر مخصوصا در خانواده هایی که هم فرزند کوچک دارند و هم از والدین پیر خود مراقبت می کنند مشهود تر میباشد . خیلی از فرزندان از خیلی پیش تر از پیر شدن والدین خود قیمت های درمانی سالمندان در آینده را پس انداز می کنند .

-برادران و خواهران :

در پرستاری کودک داشتن برادران و خواهران تفاوت چندانی ندارد اما در پرستاری سالمند داشتن برادران و خواهرانی در کنار خود پرستاری از سالمند را زیاد آسان تر برای شما میکند .

– قدرت و اختیار : (تفاوت های پرستاری کودکان با پرستاری سالمندان)

در پایان طول عمر والدین به ما دستور می دانند تا چه کاری انجام بدهیم و معمولا ما هم از آن ها اطاعت می کردیم اما در پرستاری سالمند این فرزندان هستند که به پدر و مادر خود دستور می بدهند و این امر برای سالمندان کمی دشوار میباشد و امکان دارد باعث دلخوری سالمندان از فرزندان و پرستاران سالمند شود .

-پیچیدگی ها :

در هنگام پرستاری سالمند بسیاری از مشکلات امکان دارد رخ دهد . دارو ها ، درمان سالمند ، فراموشی و بسیاری از مریض ی ها که کار پرستاری سالمند را دشوار میکند در صورتی که پرستاری کودکان این پیچیدگی ها را معمولا ندارد .

-کمیت :

در حالی که تعداد فرزندانی که به دنیا می آیند دست خود آدم میباشد و انسان بسته به شرایط مالی و … که دارد این امر را کنترل میکند سالمندان در پیری شرایط متغیری دارند و انسان برنامه ریزی قبلی بر روی این موضوع نمی تواند داشته باشد .

تفاوت های پرستاری کودکان با پرستاری سالمندان

تفاوت های پرستاری کودکان با پرستاری سالمندان

-مشکلات کاری :

بسیاری از فرزندان دارای شغل های ثابتی می باشند و میبایست در سر کار حاضر باشند . برنامه ریزی برای پرستاری و نگهداری از کودک خود و پرستاری از والدین سالمند کار را برای فرزندان دشوارتر می کنند . معمولا برای آسان تر شدن کار فرزندان میبایست پرستار برای سالمند یا پرستار برای کودک خود بگیرند تا هم به شغل خود و هم به پرستاری از کودک و سالمند خود برسند .

سایت خدمات پرستاری در منزل و خدمات پزشکی در منزل همراه شما برای نگهداری و مراقبت بیشتر از کودکان و سالمندان عزیزیتان در منزل یازی می رساند.

مطالب مرتبط :