نوشته‌ها

نکاتی برای پرستاری از کودک بیش فعال :  شما اول می‌بایست بیماری بیشتر فعالی کودک را صحیح تشخیص بدهید زیرا اختلالات دیگری مانند اختلال در تیروئید و اختلال در رشد هم رفتارهای مشابه بیشتر فعالی در پی دارد. ( نکاتی برای پرستاری از کودک بیش فعال )

 اطلاعات خود را درمورد این بیماری زیاد شدن بدهید و اطرافیان را آگاه نمایید که ریشه این بیماری، ژنتیکی و عصبی می‌باشد و به مراقبت در منزل از کودک ربطی ندارد.

پرستاری از کودک بیش فعال

• همکاری با مدرسه و حمایت اطرافیان، موجب آموزش و یادگیری بهتر کودک بیشتر فعال میگردد و سطح آموزشی فرزند را بهبود میدهد.

• موفقیت را برای فرزند خود تعریف نمایید و براساس توانایی هایش از او انتظار داشته باشید. او را زیاد تشویق کرده و فرصت دهید تا بتواند به هدفش برسد و به او سخت نگیرید.

• برای کودک بیشتر فعال برنامه بلند مدت تهیه کرده و تلاش نمایید که مشکلات او را درمان نمایید زیرا در غیراینصورت در بزرگسالی دچار مشکلاتی خواهند بود.

پرستاری از کودک هایی که بیشتر فعالی دارند، می‌بایست به گونه ای تنظیم شود تا این کودکان در مسیر صحیح برای مدیریت این بیماری قبل بروند.

پرستاری از کودک بیش فعال

• به کودک یاری نمایید تا کودک بتواند رفتارها و مسئولیت کارهایش را بپذیرد زیرا موجب مستقل تر شدن کودک می‌شود.

توانایی کودک

• توانایی‌های کودک را تشخیص داده و او را تحسین نمایید. به جای تصحیح اشتباه‌های کودک، تمرکز خود را روی توانایی‌ها و کارهای پسندیده کودک قرار بدهید. کودک را باور نمایید تا او هم بتواند خودش را باور بکند. ( نکاتی برای پرستاری از کودک بیش فعال )

• با یاری گرفتن از یک پرستار، پرستاری از کودک بیشتر فعال خود را به او هم بسپارید تا بتوانید از خودتان هم مراقبت نمایید. از دوستان و افرادی که شما را واقعا درک می کنند یاری بگیرید و با آندها در ارتباط باشید تا به موفقیت و شادمانی بیشتری دست پیدا نمایید.

 

————————————————

مطالب مرتبط موسسه خدمات پرستاری همراه شما :