نوشته‌ها

پرستاری از کودک در گروه سنی ۵ تا ۷ سال : فعالیت فیزیکی و تغذیه صحیح از مهم‌ترین نشانه‌های کودک سالم می‌باشد.بازی مهم ترین شکل فعالیت فیزیکی محسوب می‌شود و برترین راه برای بروز و رشد استعداد او به شمار می‌رود.کودک با بازی نمودن به توانایی ها،ضعف ها،نکته‌ها مثبت و منفی خود پی می برد.

پرستاری از کودک در گروه سنی ۵ تا ۷ سال

همبازی شدن با کودک علاوه بر دلگرمی دادن به باعث تکمیل اطلاعات شما در خصوص ویژگی‌های کودک می‌شود.با درک بهتر کودک و فهمین نقاط ضعف او و یاری در برطرف نمودن مشکلات و تقویت استعداد ها،می‌توان نقش موثری در رشد کودک داشت.( پرستاری از کودک در گروه سنی ۵ تا ۷ سال )

در این بازه سنی می‌توان الفبا را تکمیل از گذشته به کودک آموزش داد تا با رفتن کودک به درسه ،کودک حس بهتری نسبت به دروس داشته باشد و حضور در مدرسه برای او از روی علاقه باشد.

در پایان رده‌های سنی بالا وجود مادر یا پدر الزامی می‌باشد ولی همان‌گونه که گفته شد بدلیل مشکلات مختلف،خانواده‌ها نمی توانند زمان خود را آنچنان که می‌بایست و شاید در اختیار عزیزانشان قرار بدهند.

برای حل این مشکل به شما خدمات پرستاری از کودک در منزل معرفی میگردد.پرستاران ما از فیلتر‌های مختلف عبور کرده و تلاش در براورده نمودن نیاز کودکان شما ذیل نظرتان و در جهت رشد و نمو آن‌ها می کنند.


مطالب مرتبط سایت خدمات پرستاری همراه شما :